O nas

Je­ste­śmy lu­dźmi od lat zwią­za­ny­mi z rze­ką Kwi­są. Na­szą pas­ją jest pły­wa­nie po rzece oraz czer­pa­nie z tego ra­do­ści. Ta­ka for­ma wy­po­czyn­ku i zabawy skło­ni­ła nas do po­dzie­le­nia się z Wami wra­że­nia­mi, ja­kie mo­że do­star­czyć spływ pon­to­no­wy. Dzię­ki nie­mu moż­na oder­wać się od co­dzien­no­ści i po­dzi­wiać pięk­no przy­ro­dy bę­dąc w jej sa­mym środ­ku.

 

pontcar spływy kajakowe i pontonowe rzeka kwisa  pontcar spływy kajakowe i pontonowe rzeka kwisa  pontcar spływy kajakowe i pontonowe rzeka kwisa  pontcar spływy kajakowe i pontonowe rzeka kwisa

 

Oferujemy Państwu spływy pontonowe:

  • indywidualne,
  • rodzinne z dziećmi,
  • grupowe ze znajomymi,
  • klasowe,
  • firmowe - integracyjne.

Oferujemy trasy o zróżnicowanym stopniu trudności. Posiadamy również pole biwakowe w miejscowości Ławszowa położone w bezpośrednim kontakcie z rzeką Kwisą.

Dla zainteresowanych polecamy po zakończonym spływie catering i ognisko.
Więcej informacji w zakładce BAZA

ekipa pontcar
Pozdrawiamy
Ekipa Pont-Car