Trasy

Kwisa bierze swój początek w Górach Izerskich, gdzie na wysokości 940-1090 m wy­pły­wa­ją trzy źródliskowe potoki Wid­ły I, II, III. Rzeka ma dłu­gość 140,360 km, swój bieg kończy w Bobrze przed Ża­ga­niem. Kwisa nie jest zbyt trud­na do płynięcia, szlak wodny jest bardzo malowniczy i róż­no­rod­ny. Prawdziwy relaks od­czu­wa, się płynąc trasą od Klicz­ko­wa przez Bory Dol­no­ślą­skie. Nurt w rzece jest bystry, woda czysta i obfitująca w ry­by. Zamieszkują tu rów­nież Bobry, co widać po dużej ilości drzew spu­szczo­nych do rzeki, można spotkać też we­so­ło ba­rasz­ku­ją­ce wy­dry. Rze­ka w więk­szej części jest nie­ure­gu­lo­wa­na, stąd często na tra­sie spływu, możemy natknąć się na zwalone pnie drzew oraz wysokie skarpy brzegów, od­sła­nia­ją­ce przekrój geo­lo­gicz­ny ziemi. Brzegi porośnięte są drze­wa­mi, wśród nich wzrok przy­cią­gaj­ą głównie, dęby o im­po­nu­ją­cych rozmiarach. Dzie­wi­czy wygląd Doliny Rze­ki Kwi­sy zapewnia nam niepowtarzalne wrażenia i sprawia, że pragniemy tu powracać.

 

Trasa I
Nowa Wieś - Osieczów

trudność trasy:  łatwa
czas trwania:  3 godziny
długość odcinka:  8,450 km

Początek trasy zaczyna się przy moście drogowym, położonym na drodze Nowa Wieś-Kierżno. Po kilku minutach spływu trafiamy na próg wodny około 1,20 m wysokości. Znajduje się on pod drewnianą kładką dla pieszych, która jest w bardzo złym stanie technicznym (spacery po niej niewskazane). Następnie płyniemy wśród pól i łąk położonych, po obu brzegach rzeki, bujnie porośniętych krzewami. W środku Tomisławia przepływamy, pod drewnianą kładką wiszącą na linach, łącząca miejscowości Tomisław i Osieczów. Spływ kończymy przed mostem drogowym w Osieczowie. Trasa malownicza i łatwa do płynięcia

 

Trasa II
Tomisław - Osiecznica

trudność trasy:  trudna
czas trwania:  2,5 godziny
długość odcinka:  5,850 km

Zaczynamy przy moście drogowym, po­ło­żo­nym na drodze Tomisław-Osieczów. Po prze­pły­nię­ciu około 100 m, natrafiamy na próg re­gu­la­cyj­ny o wysokości 1 m, przepływamy środ­kiem w wyrwie w progu. Dalej płyniemy już spokojnie, wśród łąk i pól położonych nad rzeką. Przed Osiecznicą czekają na nas dwa bar­dzo wysokie stopnie o wysokości 2,20 m. Stopnie mogą pokonać, tylko osoby do­świad­czo­ne, dla mniej doświadczonych wskazane prze­no­sze­nie pontonów. W miejscowości Osiecz­ni­ca trafiamy na tzw. Diablą Tamę. Na długości 60 m mamy duży spadek wody, nurt jest tu szybki, a z wody wystają duże kamienie, dlatego w przypadku braku wprawy w po­ko­ny­wa­niu trudniejszych odcinków rzeki , proponujemy przenoszenie lub przeciągnięcie pontonów. Za Diablą Tamą staramy się ominąć wystające głazy z wody, po czym wypływamy na spokojną wo­dę zalewu przy jazie i elektrowni wodnej w Kliczkowie. W tym miejscu, z lewej strony koń­czy­my spływ. Trasa bardzo trudna, w związku z wysokimi progami oraz Diablą Tamą.

 

Trasa III
Kliczków - Przejęsław

trudność trasy:  łatwa
czas trwania:  1 godzina
długość odcinka:  3,450 km

Zaczynamy spływ na wysokości bramy wjaz­do­wej na teren Zamku Kliczków. Po przepłynięciu 300 metrów, mijamy nowo budowaną elek­tro­wnię wodną. Dalej płyniemy przez tereny leśne. Brzegi są tu mocno porośnięte krze­wa­mi, możemy również zaobserwować po­je­dyn­cze dęby o imponujących rozmiarach.Spływ kończymy przy moście drogowym w Prze­ję­sła­wiu. Istnieje możliwość przedłużenia spływu o 1300 m , wówczas kończymy przed jazem i elektrownią wodną w Przejęsławiu. Tra­sa bardzo łatwa do płynięcia, polecana dla po­cząt­ku­ją­cych.

 

Trasa IV
Kliczków - Ławszowa

trudność trasy:  łatwa
czas trwania:  3 godziny
długość odcinka:  8,040 km

Spływ zaczynamy na wysokości bramy wjazdowej na teren Zamku Kliczków. Po przepłynięciu 300 m mijamy nowo budowaną elektrownię wodną. Dalej płyniemy przez tereny leśne. Brzegi są tu mocno porośnięte krzewami, możemy zaobserwować pojedyncze dęby o imponujących rozmiarach. Następnie mijamy miejscowość Przejęsław, dopływamy do jazu i elektrowni wodnej, tu przenosimy pontony prawą stroną około 50 m. Bezpośrednio za elektrownią przepływamy przez dawny próg wodny, woda znacznie tu przyspiesza. Dalej rzeka meandruje przez las, oraz wśród pól i łąk położonych w środku lasu. Dopływamy do zniszczonego starego jazu w Ławszowej i pokonujemy go z lewej strony. Przy moście drogowym w Ławszowej kończymy spływ. Trasa bardzo malownicza i zróżnicowana, polecamy spływy dla szkół, integracyjne dla firm oraz dla grup zorganizowanych.

 

Trasa V
Ławszowa - Luboszów

trudność trasy:  łatwa
czas trwania:  2,5 godziny
długość odcinka:  6,030 km

Spływ zaczynamy przy moście drogowym w Ławszowej. W krótkim czasie mijamy ostatnie zabudowania wsi i dalej płyniemy już tylko przez las w Borach Dolnośląskich. Mijamy wysokie skarpy brzegów, odsłaniające geologiczny przekrój ziemi, oraz dzikie piaszczyste plaże, położone w środku lasu. Przy odrobinie szczęścia, możemy natknąć się na dzikie zwierzęta takie, jak: jeleń, sarna, dzik lub lis. W wielu miejscach, omijamy drzewa spuszczone do wody przez bobry. Przy tak malowniczej scenerii dopływamy do stopnia regulacyjnego w Luboszowie o wysokości 0,80 m (ciekawostką jest, iż Luboszów, to najmniejsza miejscowość w Polsce, którą zamieszkują tylko dwie osoby). Stopień przepływamy środkiem. Spływ kończymy przy moście drogowym autostrada Wrocław-Olszyna, Berlin. Trasa bardzo malownicza, meandrująca przez Bory Dolnośląskie. Polecana na spływy dla młodzieży szkolnej, integracyjne dla firm, oraz dla grup zorganizowanych.

 

Trasa VI
Luboszów - Świętoszów

trudność trasy:  średnia
czas trwania:  3 godziny
długość odcinka:  6,120 km

Spływ zaczynamy przy moście drogowym autostrada Wrocław - Olszyna, Berlin. Trasa wije się przez las w Borach Dolnośląskich. Brak progów wodnych, mimo to, natkniemy się na znaczną ilość przeszkód z pni drzew, zwalonych do wody, blokujących swobodny przepływ pontonów. Lasy wzdłuż rzeki obfitują w dziką zwierzynę, która znalazła tu spokój z dala od cywilizacji. Można zobaczyć ruiny mostu wojskowego, z którego korzystali żołnierze Armii Radzieckiej, przebywający tu na poligonie. Przed Świętoszowem, mijamy z lewej strony jaz wodny i dalej płyniemy kanałem wodnym prowadzącym do elektrowni. Przed elektrownią kończymy spływ przy moście drogowym w Świętoszowie.

 

Trasa VII
Ławszowa - Świętoszów

trudność trasy:  średnia
czas trwania:  5,5 godziny
długość odcinka:  12,600 km

Spływ zaczynamy przy moście drogowym w Ławszowej. Trasa wiedzie przez las w Borach Dolnośląskich. Jest to spływ bardzo długi, który pozwala nam obcować z dziką przyrodą, przez połowę dnia. Odcinek ten powstał dla wytrwałych, z połączenia trasy V i VI. Przepływamy przez próg wodny w Luboszowie i płyniemy pod mostem drogowym (autostrada Wrocław-Olszyna, Berlin). Po uporaniu się ze zwalonymi pniami drzew w rzece, mijamy ruiny mostu, z którego korzystali żołnierze Armii Radzieckiej, podczas pobytu na terenie Świętoszowa. Spływ kończymy przy moście drogowym w Świętoszowie.

 

Czas trwania spływu jest orientacyjny i jest uzależniony od wielu czynników (pogody, ilości uczestników oraz ich umiejętności). Organizator spływu zastrzega jego odwołanie z uwagi na aktualną pogodę oraz warunki panujące na rzece!